Πουλερικά

Κοτόπουλα καθημερινά φρέσκα από την Γαλάτιστα Χαλκιδικής ολόκληρα ή σε τεμάχια.

Μπούτια - Στήθος - Κοπανάκια - Φτερούγες - Συκωτάκια - Φιλέτο στήθος - Φιλέτο μπούτι - Νανάκια - Κοκοράκια χωρίατικα - Ορτύκια.

Φιλέτο Γαλοπούλας
Φιλέτο Γαλοπούλας...

 
Μπούτια Γαλοπούλας
Μπούτια Γαλοπούλας...

 
Κουνέλι
Κουνέλι...