Κρασιά

Ερυθρός Ξηρός, ποικιλία Μαυράκη, Παραγωγός Σ.Μυλωνάκη Λαγκαδά  
Ερυθρός Ξηρός Carbanet Meriot παραγωγής Αρχοντάκη, Αξιούπολη, Κιλκίς  
Ερυθρός Ημίγλυκος, παραγωγής Αρχοντάκη, Αξιούπολη, Κιλκίς  
Λευκός Ξηρός Ροδίτης, παραγωγής Αρχοντάκη, Αξιούπολη, Κιλκίς  
Γράπα Αξιούπολης με γλυκάνισο, διπλής απόσταξης  
Τσίπουρο Αξιούπολης με γλυκάνισο, διπλής απόσταξης  
Ρετσίνα Βασίλισσα (Μεσημβρία Οινοποιητική)  
Λευκός Οίνος (Μεσημβρία Οινοποιητική)  
Ημίγλυκος ερυθρός οίνος (Μεσημβρία Οινοποιητική)  
Ερυθρός ξηρός οίνος (Μεσημβρία Οινοποιητική)